မော်တော်ယာဉ် ဝယ်ယူ/ရောင်းချခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ရှင်းလင်းခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ