စိတ်ခံစားမှုဆိုတာထက် လက်တွေ့အချက်အလက်တွေကို ဦးတည်ကြဖို့လို