တာလေမြို့၏ ကျက်သရေဆောင် လန့်တောင်းဘုရားသမိုင်း (အကျဉ်း)

အောင်ကျော်မိုး (တာလေ)