ဖြူးမြို့နယ် ဆင်ဆိပ်ကြီးလျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဓါတ်အားလိုင်းနှင့်   ကျားသောင်ကျေးရွာ နွေမိုးဆောင်းအသုံးပြုနိုင်မည့်လမ်း ပြီးစီး

ဖြူး နိုဝင်ဘာ ၂၆ 

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ဖြူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဆင်ဆိပ်ကြီးကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီး အလင်းရောင် ရရှိရေးအတွက် ၄၀၀ဗို့ဓါတ်အားလိုင်းနှင့် ကျားသောင်ကျေးရွာတွင် နွေမိုးဆောင်း အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် ကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းများကို မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော အတိုးငွေများနှင့် ကျေးရွာ ပြည်သူများ လုပ်အားထည့်ဝင်မှုများဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ပြီးစီးသွာသောကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုနေကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ဆင်ဆိပ်ကြီးကျေးရွာ မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းအား မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော အတိုးငွေ (၂၁၃ ဒဿမ ၅၂၅) သိန်းမှ (၆၃ ဒဿမ ၆၈၈) သိန်းအား ကျေးရွာတွင်း (၄၀၀)ဗို့ဓါတ်အားလိုင်း(၁၈၀၀) ပေနှင့် ကျားသောင် ကျေးရွာကျောက်ရောမြေခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား  ရရှိလာသော အတိုးငွေ(၂၁၃ဒဿမ၄၂၅)သိန်းမှ( ၈၅) သိန်းအား ကျေးရွာတွင်း လမ်းအရှည်(၂၀၂၀)ပေ၊ အကျယ်(၁၂)ပေ၊ အမြင့်(၉)လက်မ လုပ်ငန်းကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇွန်လပိုင်းမှ  စတင်အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယခုအခါပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဖြူးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ(၂၀၁၅-၂၀၁၆)ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မြစိမ်းရောင် စီမံကိန်းကို စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ထိုစီမံကိန်းမှရရှိသော အတိုးရငွေများအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ကျေးရွာအတွက် ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး များပိုမိုကောင်းမွန် လာကြောင်းနှင့် ကျေးရွာ နေပြည်သူများ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ရရှိလာကြောင်း၊ ကျေးရွာမြစိမ်းရောင်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များထံမှ သိရှိရသည်။

နေမျိုးလွင်(ဖြူးပြန်/ဆက်)