ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ လျှောက်လွှာခေါ်ယူ

articles_advs