နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံခြင်း

articles_advs

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ကြေညာချက်အမှတ်( ၁၉၉ / ၂၀၂၀)

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၈ ရက်

( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် )

နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်

မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံခြင်း

အ့ြိျ

Credit> Union Election Commission