နိုင်ငံခြားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများနှင့် နိုင်ငံခြားဘဏ်များ၏ လက်အောက်ခံဘဏ်များ ရွေးချယ်ခွင့်ပြုရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်

articles_advs

mdn