ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ COVID - 19 ရောဂါကုသရန် သွေးရည်ကြည်အလှူရှင်များ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

articles_advs