ကျောက်ဆည်မြို့နယ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ စီးပွားရေးကုစားမှု အစီအစဉ်အရ ဧရာမင်းမျိုးသန့်မျိုးစေ့ထုတ် တောင်သူများအား ဒုတိယအကြိမ် ထောက်ပံ့ငွေများပေးအပ်

articles_advs

ကျောက်ဆည် ၁၆  စက်တင်ဘာ

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ စီးပွားရေးကုစားမှု အစီအစဉ်အရ ဧရာမင်း မျိုးသန့်မျိုးစေ့ထုတ် တောင်သူ(၁၄၇)ဦး၊ စိုက်ဧက (၆၁၆)ဧက အတွက်  ဒုတိယအကြိမ် ထောက်ပံ့ငွေ ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခြင်းကို ယနေ့နံနက်(၁၀)နာရီက မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနရုံးတွင်  မြိုနယ်ဦးစီးမှူး ဦးရဲမင်းသောင်းက မြို့နယ်မျိုးစေ့ထုတ် တောင်သူအဖွဲ့ ထံသို့ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

ကျောက်ဆည်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဧရာမင်းမျိုးသန့် မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူများအား ပထမအကြိမ်တွင် စပါး တစ်ဧကအတွက် မျိုးစေ့ဖိုး ငွေကျပ် (၁၀၅၀ဝ) နှင့် စိုက်ပျိုးစရိတ်ငွေကျပ် (၇၅၀ဝ၀)၊ စုစုပေါင်း ငွေကျပ် (၈၅၅၀ဝ) ကို ထောက့်ပံ့အပ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ စပါးခင်းများ မျိုးကွဲပယ်ခြင်းနှင့် ပေါင်းမြက် ရှင်းလင်းရန် အတွက် ငွေကျပ် (၅၀ဝ၀ဝ)၊ မျိုးသန့်စင်ရန်အတွက် ငွေကျပ်(၁၅၀ဝ၀)၊စုစုပေါင်း ငွေကျပ် (၆၅၀ဝ၀)ကျပ်ကို ဒုတိယအကြိမ် ထောက်ပံ့ပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

ကျောက်ဆည်မြို့နယ်တွင် ဧရာမင်း မျိုးသန့်မျိုးစေ့ထုတ်စပါးများအား မင်းရဲ စိုက်ပျိုးရေးပညာပေးစခန်းတွင် (၁၃၇.၆၃)ဧက၊ သင်းတွဲ စိုက်ပျိုးရေးပညာပေးစခန်းတွင်(၁၁၂)ဧက၊ သင်းဒီး စိုက်ပျိုးရေး ပညာပေး စခန်းတွင်(၁၆၂.၁၉)ဧက၊ ထုံကြီး စိုက်ပျိုးရေးပညာပေးစခန်းတွင်(၆၃)ဧက၊ စမာ စိုက်ပျိုးရေး ပညာပေးစခန်းတွင် (၃၂)ဧကနှင့် တမုတ် စိုက်ပျိုးရေးပညာပေးစခန်းတွင်(၁၀၉.၁၈)ဧက စုစုပေါင်း (၆၁၆)ဧက စိုက်ပျိုးထားကြောင်း သရှိရသည်။

 

သက်မောင်(ခရိုင်ပြန်/ဆက်)