COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

articles_advs

(၉-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည  (၈:၀၀)နာရီ

(၈-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီမှ (၉-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ အတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ စုစုပေါင်း (၁၉,၈၀၆) ခုအား စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့ရာ COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲ အတည်ပြု လူနာသစ် (၅၆၆) ဦး တွေ့ရှိရပါသည်။

#Ministry_of_Health_and_Sports

1

2