ဆုမဲ (၁၉၃၄၀)ဆုကို ယနေ့တိုင် တောင်းခံခြင်းမရှိသေးကြောင်း အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲမှ ထုတ်ပြန် ၁ ဇူလိုင်

articles_advs