မြန်မာစကားပြေပါရဂူ ဒေါက်တာခင်အေး(မောင်ခင်မင်-ဓနုဖြူ)

hjh